04.12.2020 - 15:53

Programové prohlášení KOALICE PRO DĚČÍN 2020 – 2022

Autor:

Nová koalice (ANO 2011, VOLBA PRO DĚČÍN, ČESKÁ PIRÁTSKÁ STRANA, ZMĚNA PRO DĚČÍN, ODS S PODPOROU SVOBODNÝCH) má před sebou pouze dva roky pro naplnění programových priorit, kdy situace je o to komplikovanější, že se nacházíme ve finanční krizi způsobené virem COVID-19. Tato krize nepříznivě ovlivnila a nadále ovlivňuje ekonomiku, což se v následujících letech negativně projeví na příjmech města. Je proto na místě zefektivnit fungování města a nastavit novou atmosféru při správě věcí veřejných.

DOPRAVA

 • Posunutí rozhodujících dopravních staveb do dalších stadií přípravy
 • Koordinace staveb s ohledem na dopravu v Děčíně

BEZPEČNOST

 • Posílení hlídkové činnosti městské policie a modernizace kamerového systému
 • Analýza stavu kriminality – ve spolupráci všech složek zpracovat mapu kriminality s cílem vytvořit seznam problematických oblastí a následným zaměřením se na prevenci

PÉČE O MAJETEK

 • Vypracování směrnice pro přípravu, kontrolu a realizaci staveb s ohledem na hospodárnost a kvalitu provedení a provozní náročnost
 • Koordinace staveb a oprav ve městě
 • Opravy a údržba majetku města
 • Dokončení probíhající stavby a pokračování obnovy Podmokel
 • Úspory v oblasti energií – modernizace veřejného osvětlení, nákup energií s využitím současných trendů formou soutěžení dodavatele, snižování energetické náročnosti budov.
 • Přenesení některých úkonů v údržbě a drobných opravách na Středisko městských služeb, stejně jako část činností v komunálních službách, dosud zajišťovaných dodavatelsky
 • Zefektivnit provoz a výsledky hospodaření DPMD
 • Rozvíjet spolupráci s dobrovolnými hasiči
 • Vytvořit seznam plánovaných investičních akcí, seřadit dle priority

SPORT, CESTOVNÍ RUCH, KULTURA

 • Příprava rekonstrukce stávajících či výstavby nových sportovišť
 • Revitalizace Společenského domu Střelnice
 • Modernizace rezervačního portálu Vstupenka Děčín
 • Podpora sportu zaměřená zejména na děti, mládež. Pomoc s údržbou a provozem sportovních zařízení.
 • Efektivní propagace turistických a kulturních atraktivit města a okolí
 • Podpora rozvoje cyklistiky ve městě jako alternativy k individuální a veřejné dopravě.

ROZVOJ, VEŘEJNÝ PROSTOR

 • Příprava a plánování rozvojové zóny Kumpoltice (Východní nádraží)
 • Sběrný dvůr ve vlastnictví města
 • Vyhodnotit efektivitu výběru poplatků za třídění a likvidaci odpadu
 • Schválení nového územního plánu
 • Příprava rekonstrukce Labského nábřeží
 • Postupné úpravy sídliště Bynov v souladu s územní studií
 • Revidovat vyhlášku o záboru veřejného prostranství
 • Vytvoření grafického manuálu pro veřejný prostor města

SOCIÁLNÍ OBLAST, RODINNÁ POLITIKA

 • Řešení navýšení kapacity péče sociálních služeb

CHYTRÉ MĚSTO - SMARTCITY

 • Vytvořit „Portál občana“ směrem k elektronizaci veřejné správy
 • Vytvořit řadu jednotlivých inovačních řešení pro zvýšení komfortu občanů v rámci eGovernmentu

Toto jsou jen základní body a zásadní priority nové koalice. V každé oblasti se budou realizovat další dílčí menší či větší věci.

Počet zobrazení: 1279 Naposledy změněno: 22.02.2021 - 09:43
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

48594
obyvatel (r. 2019)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
971
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top