26.05.2021 - 15:31

Město chce dát impuls ke startu kultury, spolky si mohou požádat o dotaci na akce

Autor:

Město Děčín chce podpořit probuzení kulturního života a pořádání akcí. K jednomu milionu korun, který byl rozdělen v rámci dotačního řízení v řádném termínu, ještě přibylo 500 tisíc korun na pořádání akcí.

„Mám radost, že rada města vyhověla návrhu finančně podpořit rozjezd kultury ve městě po dlouhém lockdownu. Věříme, že v této době, kdy se rozvolňuje, se přihlásí i další žadatelé, kteří z obav epidemických pravidel nepodali žádost již v řádném termínu. Uvolněné finanční prostředky jsou určeny na individuální žádosti o dotace na restart kultury pro místní kulturní spolky. Podpořit chceme hlavně akce konající se v Děčíně, které přilákají všechny věkové kategorie,“ vysvětlil Martin Pošta, náměstek primátora.
Dotace je nenároková, kulturní komise bude došlé návrhy posuzovat individuálně a důraz bude kladen zejména na tato hlediska: akce se koná v letošním roce v Děčíně, je přístupná veřejnosti a nebyla již podpořena při předchozím rozdělování v rámci stejného dotačního titulu. Zvažovat se bude také divácký potenciál a výše spoluúčasti žadatele.

Žádost o individuální dotaci najdete pod článkem. Termín pro podání žádost není stanoven, pro akce, které se mají konat v době prázdnin doporučujeme žádost doručit do 13.6.2021. V případě, že nebude alokace finančních prostředků vyčerpána, bude možné o dotaci na podzimní akce požádat ještě v září. K žádosti je nutné přiložit rozpočet projektu a kopii smlouvy o zřízení bankovního účtu. Žádost s přílohami je možné podat poštou, na podatelnu úřadu nebo datovou schránkou. U individuální žádosti se elektronický formulář při podání nevyplňuje.

Počet zobrazení: 971 Naposledy změněno: 15.06.2021 - 09:09
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top